Trapezium - Tax & Accountancy

Trapezium tax & accountancy is gespecialiseerd in het traceren en selecteren van professionals in de belastingadvies- en accountancybranche. Wij richten onze activiteiten op de volgende doelgroepen:

Accountancy

  •  Vennoot
  • (Senior) Manager
  • Controleleider / supervisor
  • Gevorderd Assistent


Belastingadvies

  • Vennoot
  • (Senior) Manager
  • Junior Manager
  • Assistent Manager
  • Junior Belastingadviseur
  • Hoofd Aangiftepraktijk


Een nieuwe loopbaanstap in Tax & Accountancy


Een loopbaan bestaat uit het nemen van een aantal stappen. Dit zijn cruciale momenten in de tijd en belangrijke keuzes in het leven. Niet makkelijk, onder meer vanwege het grote aantal mogelijkheden.

Zo gebeurt het dat kandidaten in deze branche de stap maken van het ene big four of magic circle kantoor naar het andere, van een grotere naar een kleinere organisatie of vice versa. Daarnaast komt het ook vaak voor dat tax & accountancy professionals een stap willen maken naar ‘het bedrijfsleven’ (lees: andere kant van de tafel) of naar de overheid of dat men switcht tussen bedrijven en instellingen onderling.


Werkwijze Trapezium

Trapezium houdt zich bezig met het actief benaderen van tax & accountancy professionals in de passieve arbeidsmarkt. Bij interesse van beide kanten wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud met één van onze consultants met als centraal thema de loopbaan van de professional. Het groeipad tot op heden, de ambities voor de lange termijn en de loopbaanstappen die de professional kan nemen om zijn doel te bereiken worden tijdens dit loopbaanconsult besproken.

Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.

Het zijn met name de antwoorden op deze vragen die Trapezium tijdens de gesprekken met de professionals op tafel tracht te krijgen, zodat de professional zijn beslissingen gefundeerd kan nemen. Het verloop van de gesprekken is sterk individueel bepaald. Dit loopbaangesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend; of wij uiteindelijk voor u mogen bemiddelen bepaalt u zelf.