Trapezium - Bankinsurance

Trapezium bankinsurance is gespecialiseerd in het traceren en selecteren van professionals in het bank- en verzekeringswezen. Wij hanteren de term “bankinsurance” omdat bancaire en verzekeringsaangelegenheden sterk met elkaar zijn verweven. Wij richten onze activiteiten op de volgende doelgroepen:

 • Regiodirecteur
 • Kantoordirecteur
 • Private Banker
 • Corporate Banker
 • Financial Planner
 • Teamleider
 • (Senior) Accountmanager
  • Leven
  • Schade
  • MKB
  • Personal Banking
 • Beleggingsadviseur
 • Vermogensbeheerder
 • Hypotheekspecialist
 • Pensioenspecialist


Een nieuwe loopbaanstap in bankinsurance


Een loopbaan bestaat uit het nemen van een aantal stappen. Dit zijn cruciale momenten in de tijd en belangrijke keuzes in het leven. Niet makkelijk, onder meer vanwege het grote aantal mogelijkheden.

Zo gebeurt het dat kandidaten de stap nemen van de ene bank, verzekeraar of intermediair naar de andere, bewust kiezen voor een grotere of kleinere organisatie, of switchen tussen de verschillende soorten organisaties onderling. Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.


Werkwijze Trapezium

Trapezium houdt zich bezig met het actief benaderen van professionals in het bank- en verzekeringswezen (bankinsurance) in de passieve arbeidsmarkt. Bij interesse van beide kanten wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk adviesgesprek met één van onze consultants met als centraal thema de loopbaan van de professional. Het groeipad tot op heden, de ambities voor de lange termijn en de loopbaanstappen die de professional kan nemen om zijn doel te bereiken worden tijdens dit loopbaanconsult besproken.

Is het verstandig, passend of wenselijk om een verdere ontwikkeling als manager door te maken of juist liever als specialist? Blijf ik in het zakelijke segment of stap ik over naar het particuliere? Stap ik over naar een grotere organisatie of juist een kleinere?...

Het zijn onder meer de antwoorden op deze vragen die Trapezium tijdens de gesprekken met de professionals op tafel tracht te krijgen, zodat de professional zijn beslissingen gefundeerd kan nemen. Het verloop van de gesprekken is sterk individueel bepaald.

Dit loopbaangesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend; of wij uiteindelijk voor u mogen bemiddelen bepaalt u zelf.