Kandidaten


Trapezium heeft u benaderd…

U bent door ons benaderd of u heeft onze naam via uw netwerk vernomen. Trapezium heeft u uitgenodigd voor een vrijblijvend adviesgesprek of heeft haar contactgegevens aan u verstrekt zodat wij u wellicht in de toekomst van dienst mogen zijn.

Wellicht heeft u wel eens met de gedachte gespeeld van werkgever te veranderen en heeft u vooralsnog geen actie ondernomen. Het kan ook zijn dat het prima naar uw zin heeft bij uw huidige werkgever en niet direct behoefte heeft om van baan te wisselen, dit terwijl een nieuwe stap ten goede kan komen aan de ontwikkeling van uw loopbaan. Het is verstandig om uw mogelijkheden te verkennen vanuit de positieve situatie waarin u zich bevindt.

Tijdens het loopbaanconsult nemen wij uw loopbaan tot op heden onder de loep, bespreken met u uw toekomstwensen en ambities, alsmede uw persoonlijke drijfveren en competenties. Vervolgens adviseren wij u over de timing van een eventuele externe stap en de richting van de stap, rekening houdend met uw besproken voorkeuren. Wij kunnen ons uitgebreide netwerk voor u open stellen en u met uiterste discretie en zorgvuldigheid introduceren bij organisaties die in uw toekomstbeeld passen, op het moment dat u daar ‘groen licht’ voor geeft. Trapezium acteert als uw sparringpartner en begeleidt u tijdens dit proces.

Heeft u nog niet eerder van ons gehoord (in de media)?

Trapezium adverteert niet. Wij gaan graag zelf op zoek naar goede kandidaten. Onze insteek is dan ook anders dan die van vele andere bureaus. Bij Trapezium staat u als kandidaat centraal. Om deze reden treft u geen aanbod van vacatures aan op onze site. Trapezium beschikt over een groot netwerk van financiële professionals enerzijds en belangrijke contacten binnen financiële organisaties en instellingen anderzijds.